Fałszywa płynność jest to zjawisko, które polega na tym, że tekst końcowy po tłumaczeniu brzmi naturalnie, ale nie zgadza się ze znaczeniem oryginalnej treści.

Można więc powiedzieć, że to nieprawidłowe i złe słowa /zdania na pozór brzmiące płynnie w języku docelowym, a będące właśnie naszą tzw. „fałszywą płynnością”.