Gettext jest to pakiet oprogramowania wykorzystywany do internacjonalizacji programów komputerowych na systemach operacyjnych, które są podobne do Unixui.

GNU.org podkreśla, że GNU gettext daje użytkownik zintegrowany zestaw narzędzi i dokumentacji, który jest niezwykle pomocny do tworzenia wielojęzycznych treściii.

GNU gettext jest najczęściej wdrażanym gettextem.

i Wikipedia, hasło „gettext”, https://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_gettext, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

ii GNU.org, „Introduction to gettext”, https://www.gnu.org/software/gettext/, aktualizacja z dnia 18.01.2020.