Collins Dictionary wyjaśnia, że Gisting jest to „poszukiwanie głównej idei lub najważniejszego punktu w tekście pisanym lub mowie”i.

W pracy tłumacza „gisting” oznacza przygotowanie wstępnego tekstu tłumaczenia, które pozwala zapoznać się z tematem i treścią materiału źródłowego.

i Collins Dictionary, hasło „gisting”, https://www.collinsdictionary.com/submission/11300/Gisting, aktualizacja z dnia 18.01.2020.