Globalizacja jest to ogół procesów, które przekładają się na współzależność i integrację nie tylko państw, ale i kultur i społeczeństw, a także wiele innych płaszczyzn. Jej efektem jest tzw. „jeden świat”i.

Wśród ludzi na całym świecie budzi wiele kontrowersji, ma swoich zwolenników i przeciwników.

Norweski muzyk i pisarz Varg Vikernes jest zdania, że „globalizacja jest bardzo destrukcyjna dla naszego gatunku”ii.Emmanuel Macron, francuski polityk, bankowiec i od 2017 roku prezydent Francji dostrzega w niej wiele możliwościiii. Amerykański polityk, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2002 roku i 39. prezydent USA, Jimmy Carter podkreśla, że „globalizacja zdefiniowana przez takich bogatych ludzi jak my jest czymś miłym… mówimy o Internecie, mówimy o telefonach komórkowych, mówimy o komputerach. Nie wpływa to na dwie trzecie ludzi na świecie”iv. Sharan Burow, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i była Prezes Australijskiej Rady Związków Zawodowych jest zdania, iż „globalizacja ma duży potencjał. Może to być odpowiedź na wiele pozornie trudnych problemów na świecie. Wymaga to jednak silnych demokratycznych podstaw opartych na woli politycznej, aby zapewnić sprawiedliwość i sprawiedliwość”v.

Ma wpływ na proces produkcji i dystrybucji towarów na świecie.

i Wikipedia, hasło „globalizacja”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalizacja, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

ii Varg Vikernes, BrainyQuote, hasło „globalizacja”, https://www.brainyquote.com/quotes/varg_vikernes_956043?src=t_globalization, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

iii Emmanuel Macron, BrainyQuote, hasło „globalizacja”, https://www.brainyquote.com/quotes/emmanuel_macron_822438?src=t_globalization, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

iv Jimmy Carter, BrainyQuotes, hasło „globalizacja”, https://www.brainyquote.com/quotes/jimmy_carter_130501?src=t_globalization, aktualizacja z dnia 18.02.2020.

v Sharan Burrow, BrainyQuote, hasło „globalizacja”, https://www.brainyquote.com/quotes/sharan_burrow_888271?src=t_globalization, aktualizacja z dnia 18.01.2020.