Grupa docelowa jest to grupa osób (odbiorców docelowych /klientów docelowych /publiczność /czytelników /inne), do której kierowany jest konkretny tekst, komunikat, informacja, przekaz, produkt, itp.

Jednym z ważnych elementów tworzenia tłumaczenia przez tłumacza jest świadomość odbiorcy docelowego. Jest to szczególnie istotne w procesie lokalizacji produktów i usług.