Słownik Języka Polskiego w kontekście interesującego nas tematu wyjaśnia, że licencjonowanie oprogramowania tłumaczeniowego jest zezwoleniem umożliwiającym prawne korzystanie z czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskimi.

Z kolei licencja oprogramowania to najkrócej mówiąc prawna umowa upoważniająca do korzystania z konkretnej aplikacji komputerowej. Zawierana jest między podmiotem, który posiada prawa autorskie do danego utworu a osobą, która chce z niej korzystaćii.

Licencjonowanie oprogramowania tłumaczeniowego jest to metoda, jakiej używa konkretny dostawca technologii tłumaczeniowej do określenia stopnia korzystania z danego produktu, a następnie obliczenia kosztu, który ma ponieść użytkownik.

i Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „licencja”, https://sjp.pwn.pl/sjp/licencja;2566006.html, aktualizacja z dnia 19.01.2020.

ii Wikipedia, hasło „licencja oprogramowania”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_oprogramowania, aktualizacja z dnia 19.01.2020.