Pojęcie limit znaków kojarzy się większości osób z liczbowym limitem liter, cyfr, liczb, symboli czy spacji.

Odnosząc ten termin do lokalizacji oprogramowania (najczęściej są to aplikacje mobilne) będziemy mieli tu do czynienia z sytuacją, w której napis może zająć ściśle określoną ilość miejsca.