Bardzo zwięźle pojęcie marży wyjaśnia Słownik Języka Polskiego PWN, definiując pojęcie tak: „różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży towarów, przeznaczona na pokrycie kosztów własnych przedsiębiorstwa handlowego i stanowiąca jego zysk”[i].

W kontekście branży tłumaczeniowej jest to dodatkowa kwota (może być także procent), którą dostawca usługi językowej dolicza do ceny za konkretną usługę zarówno przy posiadaniu pracowników wewnętrznych jak i zatrudnianiu wolnych strzelców.

[i] Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „marża”, https://sjp.pwn.pl/sjp/marza;2481563.html, aktualizacja z dnia 19.01.2020.