Za skrótem MLV kryje się wielojęzyczny dostawca usług tłumaczeniowych.

Zazwyczaj jest to firma oferująca tłumaczenia na wiele języków obcych oraz posiadająca szeroki zakres usług zapewniający kompleksową obsługę projektów (np. redakcja, kontrola jakości, opieka kierownika projektu, tzw. publikowanie zza biurka). Dla MLV jest charakterystyczne to, że ma zdolność obsługiwania wielu projektów jednocześnie.