Podręcznik stylu to najprościej mówiąc spisany pisemnie zestaw wszystkich zasad i standardów dotyczących wyglądu, stylu i terminologii dokumentów. Może odnosić się do konkretnej publikacji, wszystkich publikacji danej firmy /organizacji czy dokumentów z określonej branży lub dziedziny.

Co znajdziemy w podręczniku stylu? Najróżniejsze standardy dotyczące obszarów zw. z interpunkcją, stosowaniem wielkich liter, metodą zapisywania źródeł cytatów czy zapisem formatów liczb czy dat.