Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT) jest jedyną w Polsce organizacją, która skupia wokół siebie profesjonalne biura świadczące usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne. Powstało w 2001 roku.

Misją stowarzyszenia jest reprezentowanie polskich profesjonalnych firm tłumaczeniowych i lokalizacyjnych w kraju i za granicą, promowanie wysokiej jakości usług, a także współpracy w branży tłumaczeń i lokalizacji, wymiana informacji i know-how (pełną listę celów stowarzyszenia można znaleźć na ich stronie internetowej)[i].

[i] Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, „Cele stowarzyszenia”, https://www.psbt.org.pl/cele-stowarzyszenia, aktualizacja z dnia 20.01.2020.