Pretranslacja (ang. pretranslation) to termin odnoszący się do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, gdzie jest automatycznie pojawiającym się tekstem w każdym segmencie. Proces ten odbywa się według konkretnych reguł.

Automatycznie pojawiający się tekst do wstawienia może pochodzić z pamięci tłumaczeniowej lub być maszynowym tłumaczeniem tekstu oryginalnego.