Polskie słowo „repozytorium” pochodzi od łacińskiego i oznacza miejsce, w którym przechowuje się uporządkowane dokumenty przeznaczone do udostępniania[i].

W kontekście oprogramowania jest to miejsce, w którym przechowuje się zasoby, które każdy użytkownik może pobierać.

[i] Wikipedia, hasło „repozytorium”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Repozytorium, aktualizacja z dnia 20.01.2020.