Segment tekstu jest to po prostu fragment tekstu, który narzędzie CAT obsługuje osobno. Najczęściej jest on identyczny ze zdaniem.