Technologią językową nazwiemy każdą technologie, którą stworzono z myślą o ułatwieniu i/lub automatyzacji branży językowej.

GALA (Globalization and Localization Association) podkreśla, że współcześnie korzysta z nich praktycznie większość tłumaczy i specjalistów zajmujących się lokalizacją, a część z nich pomaga dbać o jakość czy łatwość udostępniania zasobów[i].

Przykłady technologii językowych to np.:

– tłumaczenie wspomagane komputerowo,

– technologia tłumaczenia ustnego,

– tłumaczenie maszynowe (MT),

– systemy zarządzania tłumaczeniami (TMS),

– pamięć tłumaczeniowa (TM),

– technologia tłumaczenia stron internetowych[ii].

[i] GALA, „Language Technology”, https://www.gala-global.org/language-industry/language-technology, aktualizacja z dnia 21.01.2020.

[ii] Tamże.