Sama nazwa wskazuje, że tłumaczenie medyczne to tłumaczenie dotyczące dziedziny medycyny. Może je wykonywać tłumacz ustny lub tłumacz pisemny.

Tłumaczenie medyczne pisemne dotyczyć może praktycznie każdego rodzaju treści związanej z medycyną. Wśród materiałów, które trafiają do przekładu znajdziemy zarówno dokumentację medyczną, wyniki badań naukowych, jak i opisy leków czy instrukcje obsługi urządzeń medycznych.

Uważane jest za jeden z najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń. Od tłumacza wymaga:

    • szerokiej wiedzy ogólnej i głębokiej wiedzy specjalistycznej,
    • swobodnego poruszania się w żargonie medycznym i wysokiego poziomu znajomości terminologii medycznej języka kraju źródłowego i docelowego,
    • świadomości przepisów prawa krajów języka źródłowego i docelowego,
    • liczy się tu dokładność, rzetelność i solidność.