Tłumaczenie połączone to nowe pojęcie odnoszące się do tłumaczenia i mówiące, że proces z nim związany odbywa się na wielu poziomach (wewnętrznych i zewnętrznych), które są ze sobą powiązane.

Dotyczy m.in.: przepływu pracy, systemów zarządzanie treścią, śledzenia postępów pracy czy chociażby wysyłania automatycznych płatności dla dostawców.