Tłumaczenie ustne ma pomóc porozumieć dwóm lub większej ilości rozmówców, którzy nie mówią w tym samym języku. Dotyczy także języka migowego.

Wśród jego form można wyróżnić:

– tłumaczenie konferencyjne, które może odbywać się symultanicznie bądź konsekutywnie między dwoma lub więcej rozmówcami,

– tłumaczenie szeptane,

– tłumaczenie zdanie po zdaniu,

– tłumaczenie a vista,

– tłumaczenie ustne prawne /sądowe,

– tłumaczenia ustne dla grupy fokusowej (tłumaczenia marketingowe),

– tłumaczenia ustne towarzyszące,

– tłumaczenia ustne dla służb publicznych,

– tłumaczenia medyczne,

– tłumaczenia języka migowego[i].

[i] Wikipedia, hasło „tłumaczenie ustne”, https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umaczenie_ustne, aktualizacja z dnia 21.01.2020.