Termin tłumaczenie wspólne odnosi się do tłumaczenia, nad którym pracuje jednocześnie kilku tłumaczy.