Wiedza ekspercka to głęboka wiedza na temat konkretnej dziedziny, branży czy tematu. Można ją nabyć formalnie lub nieformalnie.