Wydajność to termin, który wykorzystuje się, aby określić dokładną ilość tekstu, którą dany tłumacz może wykonać w ściśle określonym czasie. Zwykle mierzy się ją w godzinach lub dobach.

Uważa się, że standardowa wydajność tłumacza wynosi od 500–1000 słów na godzinę i 2000–3000 słów dziennie.