Terminem zrzut ekranu nazywamy zapisanie aktualnego obrazu, który wyświetla się nam na monitorze komputera, w grze wideo czy w oknie oprogramowania.

W kontekście tłumaczeń używa się ich jako pomoc w sytuacji, gdzie nie ma kontekstu dla tłumaczonego tekstu i łatwo o błąd.