Słownik Języka Polskiego podaje trzy definicje słowa „komentarz”. W pierwszym znaczeniu komentarz jest to uwaga dotycząca czegoś lub kogoś, najczęściej o zabarwieniu negatywnym, krytycznym czy złośliwym. W drugim jest to artykuł publicystyczny lub wypowiedź omawiająca bieżące wydarzenia. W trzecim jest to objaśnienie czy interpretacja tekstu /obrazu /inne zamieszczona przez autorai.

W branży tłumaczeniowej termin ten funkcjonuje w odniesieniu do narzędzi CAT, a dokładniej mówiąc do pomocniczych fragmentów tekstu, które są dodawane do niektórych segmentów w materiale źródłowym.

W kontekście narzędzi CAT „komentarze” odnoszą się do fragmentów tekstu dodawanych do niektórych segmentów w tekście źródłowym.

i Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „komentarz”, https://sjp.pwn.pl/sjp/komentarz;2472578.html, aktualizacja z dnia 19.01.2020.