Słownik Języka Polskiego PWN definiuje kwalifikacje tłumacza jako wykształcenie lub uzdolnienia, które są nam potrzebne do pełnienia konkretnej funkcji czy wykonywania określonego zawodui.

Pod terminem kwalifikacji tłumacza kryją się więc wszystkie informacje na temat: wykształcenia (formalnego i nieformalnego), doświadczenia zawodowego, rozwoju (udział w kursach /szkoleniach /warsztatach) czy posiadanych certyfikatów.

Dla klientów są one nie tylko źródłem informacji o danym tłumaczu, ale i podstawą do podjęcia decyzji o współpracy z danym specjalistą. Szczególnie ważne w procesie decyzyjnym związanym z realizacją najbardziej wymagających projektów, gdzie liczy się głęboka wiedza z konkretnej dziedziny.

i Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „kwalifikacje”, https://sjp.pwn.pl/sjp/kwalifikacje;2476894.html, aktualizacja z dnia 19.01.2020.