Słownik Języka Polskiego PWN podaje, że liczba mnoga to „kategoria gramatyczna oznaczająca, że dany wyraz odnosi się do więcej niż jednej osoby lub jednego przedmiotu”i. Z kolei płeć definiuje jako „zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie; też zbiorowo: osobnicy o tych samych właściwościach”ii.

Te dwa pojęcia są dobrze nam znane, ale w kontekście różnych języków ich użycie uznawane jest przez specjalistów za jedno z wyzwań w lokalizacji np. stron internetowych czy oprogramowań.

i Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „liczba mnoga”, https://sjp.pwn.pl/szukaj/liczba%20mnoga.html, aktualizacja z dnia 19.01.2020.

ii Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „płeć”, https://sjp.pwn.pl/sjp/plec;2501285.html, aktualizacja z dnia 19.01.2020.