Pojęcie powtórzenia odnosi się do tłumaczenia wspomaganego komputerowego, gdzie powtórzenie oznacza segmenty powtarzające się zarówno w konkretnym dokumencie lub w kilku.