Profesjonalne tłumaczenia są na przeciwległym biegunie przekładów wykonywanych przez amatorów. Kiedy te pierwsze charakteryzują się jakością i dbałością o każdy szczegół, te drugie bardzo często mają błędy, niedociągnięcia i wpadki. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich wzięło sobie za jeden z głównych celów stanie na straży właściwego wypełniania obowiązków zawodowych przez osoby wykonujące tłumaczenia. Co warto i należy wiedzieć o STP? Zobaczmy!

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich — kiedy powstała ta organizacja i czym się zajmuje?

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich /STP (ang. Association of Polish Translators and Interpreters /APTI) założono w 1981 roku i znane jest z tego, że jest najdłużej działającą organizacją dla tłumaczy w Polsce.

Jej główne zadanie to stawanie w obronie godności zawodowej i praw osób, które wykonują zawód tłumacza, a także stanie na straży właściwego wypełniania obowiązków przez tłumaczy. Misja organizacji zawiera się w dokumencie o nazwie Karta Tłumacza Polskiego – wylicza nie tylko obowiązki, ale i prawa tłumacza.

Jakiego typu tłumaczy zrzesza Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich?

Kim są członkowie stowarzyszenia Tłumaczy Polskich? W jej szeregach znajdują się tłumacze wszystkich specjalizacji:

 • tłumacze pisemni,
 • tłumacze konferencyjni,
 • tłumacze przysięgli,
 • tłumacze literaccy,
 • tłumacze techniczni,
 • tłumacze publicystyczni,

A dlaczego tłumacze chcą przynależeć do STP? Członkostwo jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych oraz zaufania środowiska. Formalności nie są trudne do spełnienia, pod warunkiem, że ktoś jest profesjonalistą. Tłumacze wszystkich specjalności mają tu możliwość działania z innymi fachowcami na rzecz społeczności, mogą się ze sobą bezpośrednio komunikować czy mają dostęp do informacji dostępnych wyłącznie dla członków stowarzyszenia.

Cel działalności Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Główny cel, który przyświeca działalności tego stowarzyszenia to ochrona praw zawodowych tłumaczy, promowanie najwyższych standardów na rynku tłumaczeń, dbanie o wizerunek zawodu tłumacza czy zapewnienie tłumaczom należytej reprezentacji ich interesów [i].

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest organizacją, której działania mają na celu troskę o wizerunek zawodu tłumacza. Misją STP jest także integracja społeczności tłumaczy czy zapewnienie odpowiedniej reprezentacji interesów tego środowiska wobec instytucji, organizacji, stowarzyszeń czy partnerów społecznych, a także opinii publicznej.

STP opracowało tak zwaną Kartę Tłumacza Polskiego. Dokument ten powstał w przekonaniu, że:

 • osoby wykonujące zawód tłumacza pełnią ważną funkcję w budowaniu porozumienia między ludźmi i różnymi narodami,
 • pomagają tworzyć dobra kultury i cywilizacji w różnych miejscach na świecie,
 • odpowiedzialna praca tłumaczy służy zarówno jednostkom, jak i narodom,
 • umiejętność tłumaczenia to sztuka wymagająca wiedzy i odpowiedniego kształcenia, która wykracza poza standardową znajomość języka obcego.

Obowiązki tłumacza według Karty Tłumacza Polskiego:

 • tłumaczenia powinien podejmować się ten, kto ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wszystko po to, aby wykonać profesjonalny przekład,
 • tłumacz nie tylko wykonuje, ale i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę,
 • zadaniem tłumacza jest dążenie do zachowania wierności wobec treści oryginału. Proces tłumaczenia powinien odbywać się w poszanowaniu zasad sztuki przekładu,
 • osoby wykonujące zawód tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • tłumacz powinien być bezstronny i rzetelnie służyć swoimi umiejętnościami,
 • nie powinno się przyjmować projektów tłumaczeniowych, które przynoszą ujmę godności zawodowej tłumacza,
 • regularnie należy rozwijać swoje umiejętności zawodowe,
 • każdy tłumacz ma moralny obowiązek przekazywania wiedzy młodszym koleżankom i kolegom po fachu,
 • nie powinno się przyjmować zleceń, gdzie wynagrodzenie jest poniżej przyjętego poziomu w branży,
 • istnieje moralny obowiązek lojalności wobec organizacji zawodowych tłumaczy, które bronią interesów osób wykonujących ten zawód.

Warunki przyjęcia do STP

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich? Oto warunki przyjęcia do STP:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec (łącznie z osobami zamieszkałymi poza granicami Polski),
 • należy uzyskać rekomendacje dwóch członków rzeczywistych STP,
 • trzeba udokumentować dorobek zawodowy – wszystko musi być zgodne z wymogami organizacji – oceniony pozytywnie przez Komisję Kwalifikacyjną,
 • trzeba zostać oficjalnie przyjętym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich osób, które są młode a ich doświadczenie zawodowe wciąż niewielkie. Tu STP zostawiło dla nich „bramkę”. O co chodzi? Członkiem-kandydatem można zostać na trzy lata tłumacz, który ma niewystarczający dorobek zawodowy. Ten czas pozwala zdobyć doświadczenie i zbudować portfolio do momentu uzyskania członkostwa rzeczywistego – np. ten czas jest potrzebny dla kogoś, kto jeszcze studiuje.

Tłumacze wybitnie zasłużeni dla społeczności tłumaczy polskich mogą zostać członkami honorowymi.

[i] Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, „Misja Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich”, http://www.stp.org.pl/misja/, aktualizacja z dnia 21.01.2020.