Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) jest jedyną organizacją w Polsce, która skupia wyłącznie tłumaczy ustnych.

Do jego głównych celów należy: wspieranie profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych, popularyzowanie międzynarodowych standardów jakościowych w Polsce, budowanie świadomości na temat zawodu tłumacza konferencyjnego, wspieranie tłumaczy w rozwoju umiejętności, doradztwo w zakresie usług tłumaczenia konferencyjnego[i].

[i] Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych, „O PSTK”, http://pstk.org.pl/o-pstk/, aktualizacja z dnia  20.01.2020.