W branży tłumaczeniowej znajdziesz nie tylko zawodowców wykonujących tłumaczenia pisemne, a także i tych, którzy zajmują się tłumaczeniami ustnymi. W naszym kraju istnieje między innymi Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych. Co to za organizacja, kogo zrzesza i czym się zajmuje? Sprawdźmy!

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych — co to za organizacja

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych, w skrócie PSTK, zrzesza tłumaczy, którzy specjalizują się w tłumaczeniach ustnych konferencyjnych (specjaliści ci wykonują tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne).

Organizacja powstała w celu wspierania wszystkich tych osób, które zawodowo zajmują się tłumaczeniami konferencyjnymi. W swoich działaniach kładzie nacisk na zwiększanie świadomości dotyczącej tematu standardów pracy oraz tego, czym tak naprawdę jest ten zawód.

Kogo zrzesza Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych?

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) jest jedyną organizacją w Polsce, która skupia wyłącznie tłumaczy ustnych.

Zastanawiasz się, kto może zostać członkiem organizacji? Każda osoba fizyczna – Polak lub cudzoziemiec – spełniająca kryteria stowarzyszenia.

Oto warunki, jakie należy spełnić, aby przystąpić do PSTK.

  • Należy być tłumaczem konferencyjnym.
  • Trzeba mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie można być pozbawionym praw publicznych.
  • Oczywiście warunkiem jest zgłoszenie chęci wstąpienia do PSTK – w tym celu każdy, kto jest zainteresowany Polskim Stowarzyszeniem Tłumaczy Konferencyjnych, powinien wypełnić specjalną deklarację.
  • Warunkiem jest także udokumentowanie dorobku zawodowego.
  • Ponadto należy przestrzegać standardów zawodowych, otrzymać pozytywną ocenę, którą wystawia Komisja Kwalifikacyjna i zostać oficjalnie przyjętym do PSTK uchwałą zarządu.

Czym zajmuje się PSTK?

Do głównych celów Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych należy: wspieranie profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych, popularyzowanie międzynarodowych standardów jakościowych w Polsce, budowanie świadomości na temat zawodu tłumacza konferencyjnego, wspieranie tłumaczy w rozwoju umiejętności, doradztwo w zakresie usług tłumaczenia konferencyjnego [i].

Organizacja prowadzi działania w takich obszarach jak:

  • standardy branżowe (stowarzyszenie opracowało „Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń ustnych”),
  • przetargi i zapytania ofertowe (to właśnie do PSTK można zgłaszać przetargi, które są niezgodne z dobrymi praktykami),
  • szkolenia (organizator szkoleń przeznaczonych dla tłumaczy, które mają na celu doskonalenie umiejętności zawodowych i biznesowych),
  • materiały informacyjne (materiały „mówiące”, czym są tak zwane dobre praktyki oraz na czym właściwie polega praca tłumaczy konferencyjnych),
  • współpraca z uczelniami (PSTK współpracuje z Instytutem Lingwistyki Stosowanej w Warszawie – partner konferencji, których celem jest przygotowanie studentów do zawodu tłumacza konferencyjnego).

[i] Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych, „O PSTK”, http://pstk.org.pl/o-pstk/, aktualizacja z dnia 20.01.2020.