Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych skupia wokół siebie czynnych zawodowo tłumaczy, w większości są to tłumacze przysięgli.

Organizacja powstała w 1990 roku jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych, a w 2002 roku zmieniła nazwę na Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

Wśród głównych celów, które postawiła przed sobą organizacja znajdują się: pogłębianie i szerzenie wiedzy ze sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy czy reprezentowanie interesów tłumaczy wobec władz RP (pełna lista celów znajduje się na stronie internetowej PT TEPIS)[i].

[i] Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, „STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS”, http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/statut.pdf, aktualizacja z dnia 20.01.2020.