Post-edycja to proces, który powstał jako odpowiedz na tłumaczenie generowane maszynowo. Jego głównym celem jest taka poprawa przekładu (ma zachować sens oryginału i poprawnie brzmieć w języku docelowym), aby ten finalnie mógł być akceptowalny.

Można ją podzielić na lekką i pełną[i].

Post-edycja lekka wiąże się z kosmetycznymi poprawkami wprowadzanymi przez tłumacza (człowieka). Celem jest to, aby użytkownik docelowy treści mógł ją po prostu zrozumieć.

Z kolei post-edycja pełna to już o wiele większy wkład tłumacza (człowieka) w ogólną poprawę jakości, ponieważ proces ten zakłada, że tłumaczenie będzie nie tylko zrozumiałe, poprawne pod względem stylistycznym, ale wręcz nie da się go odróżnić od tłumaczenia ludzkiego.

[i] Wikipedia, hasło „Post-editing”, https://en.wikipedia.org/wiki/Postediting, aktualizacja z dnia 20.01.2020.