Potwierdzony segment to termin używany w odniesieniu do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, dokładniej mówiąc, do konkretnego segmentu, który tłumacz oznaczył jako kompletny.

Warto jeszcze dodać, że potwierdzony segment trafia do pamięci tłumaczeniowej, gdzie jest udostępniony do ponownego użycia.