Jak sama nazwa wskazuje, projekt wielojęzyczny (ang. multilingual project) to taki projekt, który swoim zasięgiem obejmuje wiele języków docelowych.