Specjalizacja to biegłość w jakimś temacie lub branży.

W kontekście pracy tłumaczy pojęcie to odnosi się do wąskiej dziedziny, w której dany ekspert posiada głęboką wiedzę.

Potocznie można powiedzieć, że to tzw. konik tłumacza.

Przykłady specjalizacji to np.: medycyna, biotechnologia, finanse, ekonomia, prawo, literatura, inżynieria maszyn, robotyka, fizyka, matematyka, chemia, rolnictwo, botanika, zoologia czy astronautyka.