Stawka godzinowa to metoda rozliczania pracy działająca w oparciu o czas poświęcony wykonaniu określonego zadnia oraz uzgodnioną przez dwie strony stawkę. Stosowana w odniesieniu do ról wielu specjalistów, w tym m.in. do tłumaczy ustnych czy osób zarządzających projektami.