Stawka za słowo to metoda rozliczania pracy tłumacza, której podstawą jest ilość słów źródłowych lub końcowych.