Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury powstało w 2010 roku. W swoich szeregach gromadzi tłumaczy związanych z szeroko pojętą literaturą piękną (polską i obcą).

Do głównych celów działalności organizacji należy integrowanie, a także aktywizowanie tłumaczy literackich. Ponadto zajmuje się ochroną interesów osób wykonujących ten zawód, wspomaga rozwój, edukację i poradnictwo. Prowadzi również działania mające na celu promowanie literatury, czytelnictwa, dbałości o polszczyznę i kultury wydawniczej[i].

[i] Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, „Misja”, http://stl.org.pl/o-nas/misja/, aktualizacja z dnia 21.01.2020.