Najogólniej powiemy, że tłumaczenie marketingowe to taki rodzaj tłumaczenia, którego przedmiotem są szeroko pojęte treści marketingowego. Ze względu na fakt, że ich głównym celem jest przekonanie do czegoś odbiorców /czytelników /potencjalnych klientów narzucają one z jezdnej strony większą elastyczność co do przekładu oryginalnej treści, a z drugiej strony wymagają bardziej kreatywnego podejścia.

Tłumaczenia marketingowe możemy podzielić na offline i online.

Tłumacze pracując tu z najróżniejszymi treściami, np.: biuletyny, reklamy papierowe i telewizyjne, ulotki, content na strony internetowe, posty w mediach społecznościowych, SEO,  e-mail marketing, a nawet publikacje książkowe.