Tłumaczenie przysięgłe to rodzaj tłumaczenia dotyczy wszystkich dokumentów, które wymagają poświadczenia tłumaczenia. Wykonuje je tłumacz przysięgły, uznawany powszechnie za osobę zaufania publicznego.

Do poświadczania tłumaczenia tłumacz używa pieczęci – znajduje się na niej jego imię i nazwisko, język uprawnienia, a także pozycja z listy tłumaczy przysięgłych.

W Polsce wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 27 stycznia 2005 roku. Każda osoba, która chce go wykonywać musi zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości[i].

Lista tłumaczy przysięgłych w Polsce znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości[ii].

[i] Ministerstwo Sprawiedliwości, „Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego”, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zasady-wykonywania-zawodu-tlumacza-przysieglego, aktualizacja z dnia 21.01.2020.

[ii] Ministerstwo Sprawiedliwości, „Lista tłumaczy przysięgłych”, https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html, aktualizacja z dnia 21.01.2020.