Translator Testing to praktyka stosowana najczęściej przez dostawców usług tłumaczeniowych, która polega na tym, że zanim dany tłumacz trafi do sieci zaufanych specjalistów musi najpierw wykonać bezpłatny, krótki test na potwierdzenie wiedzy i umiejętności.