Pojęcie źródło i cel odnosi się do terminów złożonych, gdzie patrzy się zarówno na słowa i język źródłowy i słowa i język docelowy.