Najogólniej i najkrócej ujmując,  referencje kupujących, są to wszystkie pozytywne rzeczy, przypadki i historie, których częścią był tłumacz lub firma.

Opowiedziane jako historia sukcesu czy studium przypadku i wykorzystywane już na wczesnym etapie sprzedaży przez działy marketingu[i].

[i] RO Innovation, hasło „referencje klientów”, https://uplandsoftware.com/roinnovation/resources/blog/define-customer-reference/, aktualizacja z dnia 20.01.2020.