Stowarzyszenia tłumaczy istnieją na całym świecie, także w Polsce. Choć ich statuty i główne cele mogą różnić się w zależności od organizacji; wszystkie działają na rzecz wspierania interesów tłumaczy na całym świecie lub w danym kraju, a także pomagając łączyć klientów z konkretnymi specjalistami.

Wśród organizacji na poziomie światowym można wymienić np.:

– International Federation of Translators,

– International Association of Professional Translators and Interpreters,

– International Association of Conference Interpreters,

– International Association for Translation and Intercultural Studies,

– The American Association of Language Specialists,

– Translators Without Borders,

– European Society for Translation Studies,

– Tremédica,

– World Association of Sign Language Interpreters.

W Polsce istnieją:

– Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich,

– Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury,

– Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych,

– Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS,

– Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy,

– Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych,

– Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń,

– Polskie Stowarzyszenie Wydawców Książek.