Termin symbole zastępcze odnosi się do lokalizacji oprogramowania, a dokładniej do takich fragmentów tekstu, które na dalszym etapie mają być zastąpione przez inny tekst.

Należy podkreślić, że nie można ich tłumaczyć.