Kierownik Projektu tłumaczeniowego jest to osoba, która odpowiada za zarządzanie projektem tłumaczeniowym.

To właśnie kierownik projektu odpowiada za kontakty z klientami, to on nadzoruje proces przekładu czy czuwa nad tym, aby tłumacze wykonali swoją pracę na najwyższym poziomie i terminowo.

Jego doświadczenie, wiedza i umiejętności są kluczowym elementem sukcesu najlepszych dostawców usług tłumaczeniowych.