Najprościej mówiąc tłumacz to człowiek, który zajmuje się zawodowo tłumaczeniem.

Według Słownika Języka Polskiego PWN to „osoba dokonująca przekładu wypowiedzi lub tekstu pisemnego z jednego języka na inny”[i].

To, co charakteryzuje tłumacza, to zrozumienie tekstu w języku źródłowym i umiejętność jego przekładu na język docelowy. Ponadto wysokie kompetencje językowe, a także szeroka wiedza na temat krajów i kultur związanych z parą językową, z którą pracuje.

Można spotkać się z tym, że tłumacza nazywa się drugim autorem.

[i] Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „tłumacz”, https://sjp.pwn.pl/sjp/tlumacz;2529802.html, aktualizacja z dnia 21.01.2020.