Klientem bezpośrednim nazywamy osobę /firmę /organizację, której sprzedajemy nasz produkt lub usługę bezpośrednio, bez jakiegokolwiek pośrednictwa.