Pod skrótem SLV kryje się dostawca oferujący tłumaczenia na jeden język docelowy.

Zazwyczaj jest to freelancer, który specjalizuje się w konkretnej parze językowej lub firma oferująca tłumaczenia tylko na jeden język, ale o bardzo szerokim zakresie tematycznym.

SLV charakteryzuje to, że najczęściej pracując dla mniejszych lub bezpośrednich i lokalnych klientów, są także podwykonawcami wielojęzycznych dostawcówi.

i Julia Figueroa, „SLVs vs. MLVs: A False Dichotomy”, https://www.gala-global.org/publications/slvs-vs-mlvs-false-dichotomy-0, aktualizacja z dnia 19.01.2020.