Pojęcie recenzent językowy może odnosić się zarówno do osoby, która odpowiada za ocenę jakości przekładu, jak i do redaktora.