Tłumaczenia publikacji medycznych

O czym pisze i mówi świat medyczny?

Literatura medyczna może być niezwykle ciekawą i pouczającą lekturą. Dotyczy ona przede wszystkim przedstawicieli tej samej branży, którzy poznają np. nowe metody leczenia, właściwości dopiero co wprowadzonych na rynek leków, czy sposoby przeprowadzania bardzo trudnych operacji. Dzięki literaturze i kontaktom środowisk medycznych lekarze, chirurdzy, anestezjolodzy, pediatrzy, onkolodzy i inni, są w stanie podnosić swoje kwalifikacje. W ten sposób wzrasta ich doświadczenie, a co za tym idzie – lepsze i szybsze leczenie pacjentów. Ci z kolei również mogą sporo wynieść z lektury publikacji medycznych. Zawsze warto przecież wiedzieć więcej na temat funkcjonowania swojego ciała.

Branża medyczna kontaktuje się ze sobą na kilka sposobów

Poprzez pocztę elektroniczną, konferencje, prezentacje, artykuły naukowe, podręczniki, filmy instruktażowe, referaty, wykłady itp. Tego typu literatura czy forma przekazywania informacji różni się w znacznym stopniu od tekstów popularnonaukowych. Odbiorca przekazu musi mieć odpowiedni poziom wiedzy, który najczęściej posiądzie po studiach związanych z powyższą branżą. Niemniej, wielu przedstawicieli tego świata stara się nawiązać kontakt z pacjentami poprzez publikacje artykułów w czasopismach naukowych, dzięki czemu nawet laik przeczyta taki tekst ze zrozumieniem.

W tym miejscu musimy wspomnieć o tłumaczeniach medycznych z języka obcego na polski lub odwrotnie. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy robić tego sami, jeżeli nie mamy odpowiednich kompetencji! Wystarczy jeden błąd w zdaniu, nawet mała literówka by spowodować zagrożenie zdrowia i życia odbiorcy tekstu. Translacją literatury medycznej zajmują się na szczęście firmy, które współpracują z najlepszymi lekarzami, biochemikami, rehabilitantami, naukowcami czy laboratorantami. Nasze biuro należy właśnie do jednych z tych firm.

Przekładamy wiele tekstów – zarówno z języka obcego na polski, jak i z polskiego na obcy.

Wśród nich możemy wyróżnić np.:

Czyli dłuższe formy wypowiedzi dotyczące różnorakich tematów, począwszy od opisywania przypadków medycznych u poszczególnych pacjentów po rozprawy o przyszłości branży i jego dalszego rozwoju. Tematyka pracy jest w zasadzie dowolna i opiera się głównie na zdobytej przez osobę piszącą wiedzy, wynikach badań i doświadczenia.

Jednakże, lekarze najczęściej opisują konkretne przypadki kliniczne, z którymi mieli do czynienia i tłumaczą sposób wyleczenia pacjenta. Jeżeli dolegliwość była wcześniej uznawana jako nieuleczalna i śmiertelna, autor takiego tekstu zostanie okrzyknięty geniuszem, a jego publikacja okaże się przełomowa w świecie nauki.

Zanim to nastąpi należy jeszcze wytłumaczyć, że tekst musi być poparty dokumentacją, wynikami badań, a następnie zatwierdzony przez gremium medyczne.

Co zaliczamy do publikacji? Wymieńmy kilka przykładów:

  • Podręcznik – najpowszechniejszy rodzaj publikacji, w którym nadawca opiera się na własnych badaniach, określa tematykę tekstu, przedstawia problemy i odnajduje sposoby ich rozwiązania. Podręczniki są często okraszone ilustracjami, zdjęciami, tabelami, wykresami i innymi elementami, które pomagają w interpretacji treści;
  • Doniesienie wstępne – a więc zapowiedź publikacji wyników badań, które mogą stanowić odkrycie w świecie medycyny. Ten tekst ma na celu informacje o prowadzonych czynnościach, które zakończą się sformułowaniem konkretnych wniosków. Doniesienie wstępne jest często publikowane w mediach jako wiadomość sensacyjna. Kto z nas bowiem nie czytał nigdy informacji o tym, że amerykańscy naukowcy wynaleźli lek na raka? No właśnie. Rzecz w tym, że wyniki badań owego leku muszą być potwierdzone przez środowisko medyczne – wtedy dopiero można mówić o pewnym odkryciu;
  • Esej – kolejny z bardzo popularnych tekstów należących do publikacji naukowych. Nie opiera się na jakiejś wyszukanej tematyce – autor ma wolną rękę w wyborze zagadnienia. Zwykle zawiera cytaty z innych prac, które kontynuują wątek. Nadawca tekstu dąży z kolei do wniosku, własnej konkluzji, która możne być odpowiedzą na dany problem w świecie medycyny.

Aby być zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa i czytelników rządnych wiedzy, lekarze oraz naukowcy decydują się na publikację tekstów popularnonaukowych. Są uboższe w terminologię medyczną, napisane w prostszym i zrozumiałym języku, ale zawierają najważniejsze informacje na temat przeprowadzonych badań klinicznych, odkryć, sposobów leczenia ludzi, itp.

Artykuły medyczne są najczęściej publikowane w czasopismach specjalistycznych, wydawanych dla opinii publicznej.
Jednakże, w tym miejscu należy wytłumaczyć, że choć publikacje popularnonaukowe przekazują czytelnikom ważne wiadomości i stanowią konkluzję jakiegoś zagadnienia, nie są zaliczane jako dorobek naukowy autora. Brakuje im bowiem recenzji środowiska medycznego. Dlatego też traktuje się je jako źródła wtórne.

Niemniej, artykuły naukowe mogą być pisane w dosyć szczegółowy sposób – z uwzględnieniem specjalistycznego stylu i bogatej terminologii.

Takie teksty czytają przecież studenci medycyny, którzy „oswajają się” z wybraną przez siebie branżą.

Co prawda tych form publikacji nie zaliczymy do tekstów pisanych, ale nie ulega też wątpliwości, że świat medyczny ucieka się coraz częściej do prezentacji tematów za pomocą obrazu i dźwięku.

Dlaczego? Wytłumaczenie jest proste – większość ludzi to wzrokowcy, lepiej zrozumieją problem, jeżeli przedstawi się im go w jak najbardziej przyswajalny sposób.

Stąd pomysł na filmy instruktażowe, które przybierają nawet formę ekranizacji dokumentalnych. Poprzez obraz w telewizorze dowiemy się np. jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, poznamy anatomię człowieka, zobaczymy skutki palenia papierosów (zazwyczaj bardzo drastyczne), czy poznamy podstawy przyjmowania porodu.

W przypadku, kiedy film opatrzony jest jedynie obcojęzycznym lektorem, wystarczy dodać u dołu ekranu polskie napisy. Tym zadaniem zająć się może biuro tłumaczeń.

Sporą popularnością cieszą się również prezentacje multimedialne, a więc połączenie tekstu z grafiką, animacją komputerową i dźwiękiem. Dobrze opracowana prezentacja przekaże słuchaczom o wiele więcej wiedzy niż niejeden wykład czy referat. Oprócz ważnych informacji muszą się też w niej znaleźć pewnego rodzaju przerywniki, luźne dygresje w postaci żartów.

Osoba prezentująca zyska w ten sposób zainteresowanie publiczności, może zbudować napięcie i podać takie ciekawostki, które są mało znane przeciętnemu człowiekowi. Technologia informatyczna idzie na szczęście coraz dalej i warto skorzystać z oferowanych przez nią dobrodziejstw.
Środowisko medyczne może wyglądać na silnie hermetyczną grupę, zamkniętą w sobie i nie wpuszczającą nikogo z zewnątrz.

Jednakże jeśli spojrzymy na ogrom wydanych publikacji naukowych, artykułów, instrukcji, poradników i informacji dostarczonym mediom to zauważymy, że lekarze chcą kontaktować się ze swoimi pacjentami. Podobnie wygląda za granicą, gdzie naukowcy publikują swoje badania oraz odkrycia w największych periodykach i czasopismach na świecie.

Warto w tym momencie skorzystać z oferty naszego biura tłumaczeń, które współpracuje z przedstawicielami polskiego środowiska medycznego.

Specjalizacje

    Publikacje medyczne 3

    Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego dla nas najważniejsze jest Twoje tłumaczenie.